Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 11 juni 2018

Samlad beslutsstatistik

Vetenskapsrådet fattar beslut om en stor mängd ansökningar om forskningsbidrag varje år. Här har vi samlat statistik för beslut om bidrag från år 2011 och framåt.

Statistikens innehåll

Vi följer upp utfallet och för statistik över andel beviljade bidrag fördelat på bland annat ämnesområden, lärosäten, kön och karriärålder. I högerspalten finner du övergripande beslutsstatistik för varje år från och med 2011.

Enskilda bidragsbeslut

Vi publicerar bidragsbesluten för varje utlysning löpande här på webbplatsen under Beslut. Du som har ansökt om bidrag får besked via ditt personliga konto i ansökningsystemet Prisma.

Ungefärlig tidpunkt för när vi publicerar besluten hittar du i respektive utlysningstext. Så snart exakta datum är satta går de att hitta under Kommande beslut.

Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

  1. Behovsinventering – inventering behov av forskningsinfrastruktur

    Rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, har beslutat om hur de förslag på ny eller uppgraderad infrastruktur som kom in i förra årets behovsinventering ska prioriteras. Drygt 30 av de förslag vi fick in i inventeringen har placerats i kategori A...

  2. Beslut om Tage Erlanders gästprofessur

    I juni 2018 fattades beslut om att professor Robin D. Rogers vid University of Alabama blir 2019 års innehavare av Tage Erlanderprofessuren.

  3. Konferensbidrag

    I vårens utlysning av konferensbidrag beviljade Vetenskapsrådet 27 av 50 ansökningar. Totalt beviljades nästan 3 miljoner kronor.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn