Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 09 augusti 2018

Så söker du bidrag

I varje utlysningstext finns information om villkoren för bidraget och vilka uppgifter som ska ingå i själva ansökan. Du ansöker via vårt ansökningssystem Prisma. För att göra en ansökan måste du först skapa ett personligt konto i Prisma.

Skapa ett konto i Prisma

Innan du kan påbörja din ansökan måste du skapa ett personligt konto i ansökningssystemet Prisma, som är gemensamt för Vetenskapsrådet, Formas och Forte.

I Prisma kan du med ett enda konto hantera ansökningar till de tre forskningsråden. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. Alla ansökningar du registrerar i Prisma kopplas till detta konto.

Till ditt konto laddar du upp dina cv-uppgifter om utbildning och anställning. De som granskar en ansökan har ingen möjlighet att ta del av informationen som finns på ditt konto. När du ansöker om bidrag hämtar du nämligen valda delar från Min profil, övriga delar bifogar du i pdf-format till ansökan. Du behöver alltså inte fylla i alla uppgifter under Min profil – börja med att se vilken information och vilket format som efterfrågas i den utlysning du har tänkt söka.

Eftersom många av dem som bedömer ansökningarna inte talar svenska rekommenderar vi att du lägger in alla beskrivande texter i ditt konto på engelska.

Se till att de som medverkar i ansökan skapar egna konton

Alla som ska medverka i din ansökan måste ha egna konton i Prisma. Det gäller både medverkande forskare och medverkande administratörer som hjälper till att fylla i ansökan.

Medverkande forskare är forskare med doktorsexamen eller motsvarande kompetens som har en avgörande eller central roll för genomförandet av den planerade forskningen. Antalet möjliga medverkande forskare är normalt begränsat – läs i utlysningstexten vad som gäller för bidraget du ska söka.

Du kan bjuda in medverkande forskare och administratörer till ansökan även om de inte har något konto, men de kan inte medverka i ansökan förrän de har skapat ett konto. Be dem därför att skapa ett konto i Prisma i god tid. Du kan inte registrera din ansökan förrän alla har accepterat din inbjudan.

Obs! Även medverkande forskare måste hämta in sina cv-uppgifter till ansökan.


Skapa ansökan

Ansökningsformuläret hittar du i Prisma. Tekniska instruktioner för hur du går tillväga för att skapa ansökan finns i:

Ta del av instruktionerna när du skriver din ansökan så att du inte missar något. I utlysningstexten finns rubriken Ansökans delar. Där står det vilka uppgifter du ska ha med i din ansökan och vilket format som gäller. Se därför till att ha utlysningstexten tillgänglig när du fyller i ansökan i Prisma.

Koppla ansökan till en medelsförvaltare

Medelsförvaltaren är den organisation som ska administrera och betala ut forskningsbidraget. Kontrollera att

 • din organisation är en godkänd medelsförvaltare – se alla godkända medelsförvaltare i Prisma (alla universitet och högskolor är godkända)
 • medelsförvaltaren har ett konto i Prisma, så att du kan koppla din ansökan till rätt organisation.

Finns inte din organisation med? Då kan en ansvarig företrädare skicka in en ansökan om ett organisationskonto i Prisma som prövas av Vetenskapsrådet.

Obs! Du behöver normalt inte vara anställd hos medelsförvaltaren vid ansökningstillfället, men medelsförvaltaren måste signera din ansökan och godkänna sina åtaganden som arbetsgivare.

Läs mer om vad som gäller för medelsförvaltaren på sidan Vem kan söka?

Registrera ansökan

När du är färdig med din ansökan klickar du på knappen Registrera. Då har du automatiskt signerat din ansökan och godkänt dina åtaganden. Ansökan hittar du sedan under fliken Ansökningar och bidrag.

Så länge utlysningen är öppen kan du avregistrera din ansökan och göra justeringar. Kom ihåg att registrera din ansökan på nytt om du gör några justeringar.

När du har registrerat ansökan och utlysningen har stängt blir ansökan slutregistrerad och får ett diarienummer.

Medelsförvaltaren ska signera ansökan inom en vecka

När utlysningen har stängt skickas din registrerade ansökan automatiskt till en ansvarig hos medelsförvaltaren, som ska signera och godkänna ansökan i Prisma. Vem som signerar beror på hur din medelsförvaltare valt att lägga upp sin ansvarsstruktur.

Det är först när medelsförvaltaren signerat din ansökan som den är komplett och kan gå vidare för bedömning. Medelsförvaltaren har sju kalenderdagar på sig att signera. Du får ett mejl när din ansökan är signerad. Det blir då även synligt på ditt konto under Ansökans status.

I vissa fall ska medelsförvaltaren inte signera ansökan. Det gäller till exempel för en skissansökan; den signerar bara du som är projektledare. Organisationsansökningar signeras av medelsförvaltaren när ansökan registreras.

Kopierat till urklipp
Kopierat till urklipp

Har du frågor om din ansökan?

Kontaktuppgifter finns i utlysningstexten.

Mer inom samma ämne

 1. Ökad beviljandegrad i FET Open

  Beviljandegraden i programmet FET Open fortsätter att stiga. 2016-2017 var den nära 7 procent. I det nuvarande programmet är den över 10 procent och förväntas öka.

 2. Sök bidrag för forskning om biologiska läkemedel 

  Vetenskapsrådet och Vinnova har gemensamt utformat ett nationellt program för proteinforskning, metodutveckling och produktion av biologiska läkemedel. Nu kan du söka bidrag på upp till 10 miljoner för proteinforskning och för processutveckling av bi...

 3. Forskningsinfrastrukturdagen 2018

  Välkommen till Vetenskapsrådets dag om forskningsinfrastruktur, den 16 oktober i Stockholm. Dagen vänder sig till dig som arbetar med forskning och stöd till forskning vid myndigheter, lärosäten eller privata aktörer och vill veta vad som är på gång ...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn