Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 29 maj 2018

Särskilda bidragsvillkor

Förutom våra generella bidragsvillkor finns även särskilda bidragsvillkor för de flesta av våra bidrag. Vad som gäller för en viss utlysning framgår redan av utlysningstexten. Villkoren fastställs sedan när du beviljas bidrag.

De särskilda villkoren kan exempelvis handla om hur bidraget får användas (vilka kostnadsslag som det kan täcka), särskilda krav på din anställningsgrad, storlek på schablonbelopp eller krav på delrapportering till oss på Vetenskapsrådet.

Villkoren är olika omfattande beroende på vilket bidrag de gäller. Mest omfattande är de särskilda villkoren för bidrag till forskningsinfrastruktur.

Om ett särskilt villkor för ett bidrag hamnar i konflikt med våra generella bidragsvillkor har det särskilda villkoret företräde.

Kopierat till urklipp

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Kopierat till urklipp

RELATERAT INNEHÅLL

Kontakt

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsinfrastrukturdagen 2018

    Välkommen till Vetenskapsrådets dag om forskningsinfrastruktur, den 16 oktober i Stockholm. Dagen vänder sig till dig som arbetar med forskning och stöd till forskning vid myndigheter, lärosäten eller privata aktörer och vill veta vad som är på gång ...

  2. Olika typer av stöd

    Vi har flera typer av stöd som fyller olika syften. Inom ramen för dessa stöd finns olika bidragsformer.

  3. Ändringar av bidrag

    Om du har varit frånvarande och behöver längre tid för att genomföra ditt forskningsprojekt, eller till exempel vill byta medelsförvaltare, kan du ansöka om att ändra ditt bidrag genom att göra en så kallad förfrågan i Prisma. Här hittar du informati...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn