Öppet hänglås

Open access

Forskare finansierade av Vetenskapsrådet ska publicera med open access, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från Internet.

Forskningens framtid!

Vetenskapsrådets ämnesråd, råd och kommittéer har, med hjälp av ett hundratal andra forskare, tagit fram aktuella översikter över sina forskningsområden. Läs översikterna och om det fortsatta arbetet.