Utlysningar


Open access

Forskare finansierade av Vetenskapsrådet ska publicera med open access, vilket innebär att forskningsresultaten blir fria att läsa och ladda ner från Internet.

Läs mer om villkoren för fri tillgänglighet till forskningsresultat

Sven Stafström och Eva Björck

SKOLFORSK

Vetenskapsrådets projekt SKOLFORSK ska ge ett kunskapsunderlag inför regeringens kommande skolforskningsinstitut.

Antibiotikaresistens

Svenska forskningsfinansiärer deltog i ESOF 2014 i Köpenhamn med ett vetenskapligt seminarium om antibiotikaresistens.