Ny forskningspolitisk proposition

I propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv med särskilt fokus på satsningar fram till 2020.

Läs mer om registerbaserad forskning

Registerforskning.se

Vetenskapsrådet har i uppdrag att förbättra tillgängligheten till register och underlätta för registerbaserad forskning. Detta gör vi genom en webbplats för registerbaserad forskning. Nu finns en testversion av metadataverktyget RUT med fördjupad information om innehållet i svenska register.