Vill du söka medel från Europeiska forskningsrådet?

Forskare från hela världen och i alla karriäråldrar kan ansöka om medel från Europeiska forskningsrådet ERC. Genom omfattande och långsiktig finansiering främjar ERC forskardriven forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapliga områden.

Läs mer om registerbaserad forskning

Om registerforskning

På registerforskning.se finns information om hur du kan hitta, definiera och använda registerdata i din forskning. Här finns också en testversion av metadataverktyget RUT för fördjupad information om innehållet i olika register.