Kansli för ALF
– avtal om läkarutbildning och forskning

ALF-kansliet ger stöd till den nationella styrgruppen och koordinerar utvärderingar inom ALF-området. Det samordnar även kontakterna mellan Vetenskapsrådet, Socialstyrelsen och regeringskansliet.

Läs mer om registerbaserad forskning

Om registerforskning

På registerforskning.se finns information om hur du kan hitta, definiera och använda registerdata i din forskning. Här finns också en testversion av metadataverktyget RUT för fördjupad information om innehållet i olika register.