Forskning för en klokare värld

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Varje år stödjer vi svensk forskning med mer än 6 miljarder kronor.

Utlysningar eller beslut

Kommande utlysningar

Stängda utlysningar

Research project grant: Bilateral agreement South Korea-S...

This call gives researchers in Sweden access to national research infrastructures in South Korea. The purpose of the research project grant...

Öppnade: 5 september 2018, 14:00

Stängde: 9 oktober 2018, 14:00

Konferensbidrag

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare ve...

Öppnade: 22 augusti 2018, 14:00

Stängde: 25 september 2018, 14:00

NOP-HS scientific journal grant

The Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences (NOP-HS) invites proposals for funding of Nordic scientific journals...

Öppnade: 22 augusti 2018, 14:00

Stängde: 25 september 2018, 14:00

Internationell postdok

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin ko...

Öppnade: 22 augusti 2018, 14:00

Stängde: 25 september 2018, 14:00

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforsk...

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas led...

Öppnade: 7 juni 2018, 14:00

Stängde: 28 augusti 2018, 14:00

Nätverksbidrag inom klinisk behandlingsforskning

Syftet med bidraget är att skapa möjlighet för en konstellation av forskare att skapa ett nationellt nätverk för samordning av en forskning...

Öppnade: 7 juni 2018, 14:00

Stängde: 28 augusti 2018, 14:00

Konsolideringsbidrag

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet. Inom ra...

Öppnade: 7 juni 2018, 14:00

Stängde: 28 augusti 2018, 14:00

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att verka för att svenska forskare i högre grad medverkar i uppbyggnad och utveckling av f...

Öppnade: 7 juni 2018, 14:00

Stängde: 21 augusti 2018, 14:00

Projektbidrag för internationellt samarbete inom GENDER-N...

Detta bidrag syftar till att stödja internationella forskningssamarbeten inom ERA-Net Co-Fundprogrammet GENDER-NET Plus. Bidraget avser sve...

Öppnade: 21 december 2017, 14:00

Stängde: 25 juli 2018, 14:00

JPIAMR Network Call on Virtual Research Institute

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som u...

Öppnade: 16 maj 2018, 14:00

Stängde: 9 juli 2018, 14:00

JPIAMR Network Call on Surveillance

The overarching goal of JPIAMR research on Surveillance is to standardise, improve and extend surveillance systems on antibiotic use and on...

Öppnade: 2 maj 2018, 14:00

Stängde: 12 juni 2018, 14:00

Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande a...

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en defin...

Öppnade: 18 april 2018, 14:00

Stängde: 22 maj 2018, 14:00

Research project grant for research collaboration between...

The aim of the grant is to support the development of long-term basic research collaboration between Swedish and Chinese researchers. The ...

Öppnade: 10 april 2018, 14:00

Stängde: 22 maj 2018, 14:00

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer

Bidraget till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer syftar till att ge möjlighet för forskargrupper att utveckla tvärvetenskaplig forskning o...

Öppnade: 18 april 2018, 14:00

Stängde: 22 maj 2018, 14:00

Projektbidrag: Sustainability and resilience – Tackling c...

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad f...

Öppnade: 27 mars 2018, 14:00

Stängde: 8 maj 2018, 14:00

Proof of Concept inom livsvetenskaper

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper....

Öppnade: 27 mars 2018, 14:00

Stängde: 8 maj 2018, 14:00

Bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotik...

Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med de...

Öppnade: 27 mars 2018, 14:00

Stängde: 8 maj 2018, 14:00

Bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psyk...

Syftet med utlysningen är att stödja forskning som leder till ökad delaktighet, inkludering samt integrering och etablering i samhället för...

Öppnade: 27 mars 2018, 14:00

Stängde: 8 maj 2018, 14:00

Olof Palmes gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en inte...

Öppnade: 27 mars 2018, 14:00

Stängde: 8 maj 2018, 14:00

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individ...

Detta bidrag avser att stödja internationella samarbeten inom individanpassad medicin som syftar till att implementera den forskningsagenda...

Öppnade: 13 februari 2018, 14:00

Stängde: 12 april 2018, 14:00

Nätverksbidrag Swedish Research Links

Nätverksbidraget Swedish Research Links syftar till att etablera ett nätverk kring en specificerad forskningsidé, med ett gemensamt forskni...

Öppnade: 7 mars 2018, 14:00

Stängde: 10 april 2018, 14:00

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

Syftet med bidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad f...

Öppnade: 7 mars 2018, 14:00

Stängde: 10 april 2018, 14:00

Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap

Nätverksbidraget syftar till att stödja utveckling av långsiktiga forskningssamarbeten mellan svenska forskargrupper och forskargrupper i a...

Öppnade: 7 mars 2018, 14:00

Stängde: 10 april 2018, 14:00

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en defin...

Öppnade: 7 mars 2018, 14:00

Stängde: 10 april 2018, 14:00

Projektbidrag inom neutronspridning

Med denna utlysning vill Vetenskapsrådet möjliggöra svensk kompetensuppbyggnad och tidig forskning av högsta klass vid starten av den europ...

Öppnade: 7 mars 2018, 14:00

Stängde: 10 april 2018, 14:00

Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en defin...

Öppnade: 7 mars 2018, 14:00

Stängde: 10 april 2018, 14:00

Bidrag till forskningsmiljö migration och integration

Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett van...

Öppnade: 14 februari 2018, 14:00

Stängde: 10 april 2018, 14:00

Forskarskolor Lärare och förskollärare

Syftet med bidraget är att anordna utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare, så att de inom en sammanlagd tid av högst fyra å...

Öppnade: 7 mars 2018, 14:00

Stängde: 10 april 2018, 14:00

Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare. Vetenskapsrådet premierar forsk...

Öppnade: 7 mars 2018, 14:00

Stängde: 10 april 2018, 14:00

Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsve...

Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom Humaniora och samhällsvetenskap är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i e...

Öppnade: 14 februari 2018, 14:00

Stängde: 10 april 2018, 14:00

Grants for NOS-HS workshops

The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences (NOSHS) invites proposals for funding covering ...

Öppnade: 24 januari 2018, 14:00

Stängde: 21 mars 2018, 14:00

Etableringsbidrag medicin och hälsa

Syftet med bidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare. Vetenskapsrådet premierar forsk...

Öppnade: 14 februari 2018, 14:00

Stängde: 21 mars 2018, 14:00

Projektbidrag inom medicin och hälsa

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en defin...

Öppnade: 14 februari 2018, 14:00

Stängde: 21 mars 2018, 14:00

Projektbidrag inom farmaci

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en defin...

Öppnade: 14 februari 2018, 14:00

Stängde: 21 mars 2018, 14:00

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, b...

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en defin...

Öppnade: 14 februari 2018, 14:00

Stängde: 21 mars 2018, 14:00

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk...

Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kl...

Öppnade: 14 februari 2018, 14:00

Stängde: 21 mars 2018, 14:00

Projektbidrag för forskning om jämlika villkor

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en defin...

Öppnade: 14 februari 2018, 14:00

Stängde: 21 mars 2018, 14:00

Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en defin...

Öppnade: 14 februari 2018, 14:00

Stängde: 21 mars 2018, 14:00

Projektbidrag inom konstnärlig forskning

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en defin...

Öppnade: 14 februari 2018, 14:00

Stängde: 21 mars 2018, 14:00

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimik...

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) som u...

Öppnade: 11 januari 2018, 14:00

Stängde: 12 mars 2018, 14:00

Tage Erlanders gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en inte...

Öppnade: 24 januari 2018, 14:00

Stängde: 27 februari 2018, 14:00

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en inte...

Öppnade: 24 januari 2018, 14:00

Stängde: 27 februari 2018, 14:00

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforsk...

Syftet med bidraget är att ge stöd till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas led...

Öppnade: 24 januari 2018, 14:00

Stängde: 27 februari 2018, 14:00

Internationell postdok (vårens utlysning)

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin ko...

Öppnade: 24 januari 2018, 14:00

Stängde: 27 februari 2018, 14:00

Konferensbidrag (vårens utlysning)

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare ve...

Öppnade: 24 januari 2018, 14:00

Stängde: 27 februari 2018, 14:00

Konsolideringsbidrag

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som själ...

Öppnade: 24 januari 2018, 14:00

Stängde: 27 februari 2018, 14:00

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn