Vetenskapsrådet i Almedalen 2017

I år arrangerar vi två seminarier under Almedalsveckan på Gotland. Vi deltar även i en rad andra seminarier.

Väl mött i Visby!

Läs mer om registerbaserad forskning

Om registerforskning

På registerforskning.se finns information om hur du kan hitta, definiera och använda registerdata i din forskning. Här finns också en testversion av metadataverktyget RUT för fördjupad information om innehållet i olika register.