Översikt - utlysningar 2018

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här hittar du en översikt av de bidrag som utlyses under 2018.

Fler utlysningar tillkommer senare i höst, bland annat med anledning av uppdrag från regeringen. Informationen nedan uppdateras därför löpande. Alla detaljer kring utlysningarna är ännu inte klara. Fullständiga anvisningar i form av utlysningstexter publiceras när respektive utlysning öppnar. 

Ämnesövergripande utlysningar

Utlysning

Öppnar (kl 14.00)

Stänger (kl. 14.00)            

Internationell postdok (HS, KF, MH, NT, UV)

Utlysning 1: 24/1
Utlysning 2: 22/8

Utlysning 1: 27/2
Utlysning 2: 25/9

Konferensbidrag (HS, KF, MH, NT, UV)

Utlysning 1: 24/1
Utlysning 2: 22/8

Utlysning 1: 27/2
Utlysning 2: 25/9

Konsolideringsbidrag (HS, MH, NT, UV)

Skiss: 24/1
Fullständig: 7/6

Skiss: 27/2
Fullständig: 28/8

Proof Of Concept inom livsvetenskaper (MH, NT)

27/3

8/5

Humaniora och samhällsvetenskap

Utlysning

Öppnar (kl 14.00)

Stänger (kl 14.00)

Kerstin Hesselgrens gästprofessur (Org)

24/1

27/2

Olof Palmes gästprofessur (Org)

24/1

27/2

Projektbidrag

14/2

20/3

Projektbidrag - Jämlika villkor

14/2

20/3

Bidrag till forskningsmiljö  

14/2

10/4

Bidrag till forskningsmiljö inom migration och integration

14/2

10/4

NOS-HS workshops

24/1

20/3

NOP-HS bidrag för nordiska vetenskapliga tidskrifter

22/8

25/9

 

Konstnärlig forskning

Utlysning

Öppnar (kl 14.00)

Stänger (kl 14.00)

Projektbidrag

14/2

20/3

 

Klinisk behandlingsforskning

Utlysning

Öppnar (kl 14.00)

Stänger (kl 14.00)

Bidrag till forskningsmiljö

Skiss: 24/1
Fullständig: 7/6

Skiss: 27/2
Fullständig: 28/8

Nätverksbidrag

7/6

28/8

 

Medicin och hälsa

Utlysning

Öppnar (kl 14.00)

Stänger (kl 14.00)

Projektbidrag

14/2

20/3

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

14/2

20/3

Projektbidrag inom farmaci

14/2

20/3

Etableringsbidrag

14/2

20/3

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

14/2

20/3

Bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika

27/3

8/5

Naturvetenskap och teknikvetenskap‌

Utlysning

Öppnar (kl. 14.00)

Stänger (kl. 14.00)

Tage Erlanders gästprofessur (Org)

24/1

27/2

Projektbidrag

7/3

10/4

Etableringsbidrag

7/3

10/4

 

Utbildningsvetenskap

Utlysning

Öppnar (kl. 14.00)

Stänger (kl. 14.00)

Projektbidrag

7/3

10/4

Nätverksbidrag

7/3

10/4

Forskarskola för lärare och förskollärare (Org)

7/3

10/4

 

Utvecklingsforskning

Utlysning

Öppnar (kl. 14.00)

Stänger (kl. 14.00)

Projektbidrag

7/3

10/4

Nätverksbidrag - Swedish Research Links

7/3

10/4

 

Senast uppdaterad: 2017-11-16

Kontakt

För frågor om pågående utlysningar, vänd dig till kontaktpersonerna som anges i utlysningstexten.

För frågor om våra kommande utlysningar, kontakta utlysningar@vr.se

* Förkortningar av områden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Org = Utlysningen söks av en organisation/medelsförvaltare.