Konsolideringsbidrag

Detta är en kort beskrivning av bidraget. Fullständig information finns i utlysningstexten som publiceras när utlysningen öppnar. Konsolideringsbidrag utlyses vartannat år, nästa utlysning är 2018. 

Om bidragsformen

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskningssatsning och att vidga och bredda sin verksamhet.

Områden

Humaniora och samhällsvetenskap (HS), medicin och hälsa (MH), naturvetenskap och teknikvetenskap (NT), samt utbildningsvetenskap (UV).

Söks av                 

Konsolideringsbidraget söks av dig som enskild forskare som också är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet.

Du ska ha avlagt svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen för mer än 7 och max 12 år sedan och ha en aktivitetsgrad i projektet om minst 50 procent av en heltidsanställning.

Om du beviljas bidrag ska du vara anställd av medelsförvaltaren när bidragsperioden börjar. Anställningen ska omfatta minst 50 procent av en heltidsanställning. Du behöver inte vara anställd av medelsförvaltaren vid ansökningstillfället.

Ett stödbrev från lärosätet ska bifogas till ansökan.

Bidragstid            

Bidragstiden är sex år.

Bidragsbelopp

Bidragsbeloppet är en schablon om två miljoner kronor per år, inklusive indirekta kostnader.

Kostnadsslag

Bidraget får användas till alla typer av projektrelaterade kostnader, men får inte användas för att finansiera egen lön eller stipendier. Undantag gäller för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap, då bidraget får användas för att finansiera upp till 50 procent av den egna lönen.

Mer information i utlysningstexten

Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten som publiceras när utlysningen öppnar. Konsolideringsbidrag utlyses vartannat år, nästa utlysning är 2018. 

Kontakt

Om du har frågor, kontakta oss via e-postadressen utlysningar@vr.se

Senast uppdaterad: 2016-12-15