Publicerad den 09 maj 2018

Uppdaterad den 15 juni 2018

Hitta forskningsinfrastruktur vi finansierar

Forskare i Sverige ska ha tillgång till de bästa verktygen och metoderna. Därför finansierar Vetenskapsrådet forskningsinfrastruktur både i Sverige och internationellt. På den här sidan har vi listat all forskningsinfrastruktur som vi finansierar. Kontakta forskningsinfrastrukturen direkt om du vill veta hur du kan få tillgång till den.

Vänd dig till den forskningsinfrastruktur du är intresserad av

Du som är forskare kan få tillgång till forskningsinfrastruktur som Vetenskapsrådet finansierar. Det kan till exempel vara databaser, forskningsanläggningar, biobanker eller storskaliga beräkningsverktyg. Vi finansierar även ny forskningsinfrastruktur som ännu inte är klar att användas.

Vill du ha mer information om hur du kan få tillgång till en forskningsinfrastruktur? Vänd dig då direkt till forskningsinfrastrukturen. Du hittar kontaktuppgifter i listan nedan.

Hittar du inte den forskningsinfrastruktur du letar efter? Då kan det bero på att Vetenskapsrådet inte finansierar den.

Kopierat till urklipp

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur

infrastruktur@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Referensgrupp för ESS

    Som stöd i våra uppdrag kring ESS har Vetenskapsrådet en referensgrupp. Bland annat Sveriges universitets-och högskoleförbund (SUHF), Svenskt näringsliv och Region Skåne har nominerat ledamöter till gruppen.

  2. Registerforskning 2018

    Registerforskning 2018 är en dag för alla som jobbar med registerbaserad forskning på lärosäten, myndigheter och företag i Sverige. Du som deltar kommer kunna träffa registerhållande myndigheter och höra om registerdata, vetenskapliga metoder och til...

  3. Rådet för forskningens infrastrukturer

    Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI, finansierar forskningsinfrastruktur som ger forskare tillgång till avancerade verktyg, som till exempel databaser, forskningsanläggningar, biobanker och storskaliga beräkningsverktyg. I råde...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn