Publicerad den 18 maj 2018

Uppdaterad den 12 juni 2018

Nordiskt samarbete

Vetenskapsrådet samarbetar i nordiska organisationer och med nationella forskningsfinansiärer i Norden kring policyfrågor och gemensam forskningsfinansiering.

På den här sidan beskriver vi vårt arbete med internationella policyfrågor. Information om finansiering för dig som är forskare finns hos våra samarbets­­organisationer. Inom en del samarbeten är vi med och tar fram utlysningar. Då hittar du all information du behöver här på webbplatsen.

Nordic Heads of Research Councils

Cheferna för forskningsråden i de nordiska länderna möts i en informell sammanslutning, Nordic Heads of Research Councils, NordHORCs, för att diskutera policyfrågor och utbyta information.

NordForsk

Vetenskapsrådet deltar också i styrelsen för NordForsk, som är ett samarbetsorgan mellan forskningsfinansiärer inom ramen för Nordiska ministerrådet.

Dessutom har vi representanter i de nordiska samarbetsnämnderna för medicin (NOS-M), naturvetenskap (NOS-N), humaniora och samhällsvetenskap (NOS-HS), och i den nordiska publiceringsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap (NOP-HS).

Under 2015–2018 är Vetenskapsrådet värd för nämnden för humaniora och samhällsvetenskap.

Kopierat till urklipp

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Vetenskapsrådets internationella kansli

ik@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Grants for NOS-HS workshops

    Angivet datum för publicering är preliminärt.

  2. JPIAMR Network Call on Surveillance

    Angivet datum för publicering är preliminärt.

  3. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Nätverksbidrag Swedish Research Links, Projektbidrag: Sustainability and resilience –Tackling consequences of climate and environmental changes

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn